TobaccoGeek Welcome's You to this Page Home > CUTTERS > Xikar > Xi Cutter Stingray SheathXikar Xi Cutter Stingray Sheath Fits all Cutters.